Omschrijving

Het digiTAAL werkboek bevat +/- 1000 methodeonafhankelijke oefeningen Nederlands, gegroepeerd in zeven modules: twee grammaticamodules, een module telefoneren, twee modules schrijven, een module spelling, en een module werkwoordspelling. De twee modules Grammatica NT2, niveau A2 en niveau B1, zijn bedoeld om de grammaticale kennis van anderstalige leerlingen uit te breiden. De nadruk ligt op grammatica, in combinatie met communicatieve vaardigheden. De module Telefoneren omvat oefeningen op een aantal deelvaardigheden die nodig zijn om een zakelijk telefoongesprek te voeren, en oefeningen op reële telefoonconversaties. De modules over schrijven behandelen een aantal specifieke onderwerpen die belangrijk zijn bij schriftelijke zakelijke communicatie en bevatten ook een heel aantal voorbeelddocumenten met bijbehorende oefeningen. Deze beide modules focussen dus vooral op schrijf- en leesvaardigheid, in het geval van Schrijven voor Nederlandstaligen, en in het geval van Schrijven NT2 hoofdzakelijk voor anderstaligen. De module Spelling bevat oefeningen op een aantal knelpunten in de Nederlandse spelling, ingedeeld per onderwerp, en de module Spelling werkwoorden focust op het correct spellen van de werkwoordsvormen in alle tijden. De leerkracht kan uit de oefeningen putten volgens de noden of wensen die zich voordoen: differentiatie, remediëring, huiswerk, inhaalles, vakantietaak, persoonlijk werk van de leerling,…

Doelgroep

Voor de Nederlandse modules van het digiTAAL werkboek omschrijven we de doelgroepen zoals in de onderstaande tabel. Let wel: de modules zijn niet enkel geschikt als leerinstrument, maar ook voor het opfrissen en/of verder inoefenen van eerder opgedane kennis.

Module Doelgroep
NL Grammatica NT2 – niveau A2

Inventaris

De Nederlandse grammaticaoefeningen NT2, niveau A2 zijn hoofdzakelijk bedoeld voor anderstaligen die al een basiskennis van het Nederlands hebben en die hun grammaticaal doorzicht van het Nederlands willen vergroten. Ook leerlingen die al verder gevorderd zijn in het leren van het Nederlands, kunnen deze module nog gebruiken voor het verder inoefenen of het opfrissen van hun grammaticale kennis.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met het niveau Waystage (A2) van het Common European Framework of Reference.

NL Grammatica NT2 – niveau B1

Inventaris

De Nederlandse grammaticaoefeningen NT2, niveau B1 zijn hoofdzakelijk bedoeld voor anderstaligen die al het niveau A2 van het Nederlands hebben bereikt en die hun grammaticaal doorzicht van het Nederlands willen vergroten. Ook leerlingen die al verder gevorderd zijn in het leren van het Nederlands, kunnen deze module nog gebruiken voor het verder inoefenen of het opfrissen van hun grammaticale kennis.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met het niveau Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

NL Telefoneren

Inventaris

NL Telefoneren biedt inhouden die perfect aansluiten bij de leerplannen Nederlands waarin correct telefoneren omschreven staat. De oefeningen in NL Telefoneren zijn in principe geschikt voor iedereen die al een basiskennis van het Nederlands heeft en die naar behoren wil leren telefoneren in die taal.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Waystage (A2) en Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

NL Schrijven

Inventaris

NL Schrijven beantwoordt aan de doelstellingen voor het onderdeel schrijven van zakelijke brieven in het Nederlands. Via het onderdeel Deelvaardigheden worden verschillende onderwerpen behandeld die tot een goede brief leiden (BIN-normen, gebruik van voorzetsels, leren ordenen, bouwplannen enz.), terwijl het onderdeel Correspondentie focust op het praktijkgerichte schrijven van brieven.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Vantage (B2) en Proficiency (C1) van het Common European Framework of Reference.

NL Schrijven NT2

Inventaris

De oefeningen in NL Schrijven NT2 zijn hoofdzakelijk bedoeld voor anderstaligen die al een gemiddelde tot goede kennis van het Nederlands hebben en die naar behoren zakelijke teksten willen leren schrijven in die taal. Ook Nederlandstalige leerlingen die zich willen bekwamen in de schriftelijke zakelijke communicatie zullen uit de oefeningen van deze module nog veel kunnen leren, vooral dan uit het tweede deel, Correspondentie.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Threshold (B1), Vantage (B2) en Proficiency (C1) van het Common European Framework of Reference.

NL Spelling

Inventaris

NL Spelling is ingedeeld per onderwerp; elk onderwerp komt overeen met een knelpunt waarmee Nederlandstaligen te maken krijgen in de spelling van het Nederlands, zoals tussenletters, klinkerbotsing, gebruik van koppel- en accenttekens, enz. Een aantal onderwerpen omvatten oefeningen op vrij elementaire topics, zoals de spelling van werkwoorden en het gebruik van hoofdletters. Tegelijk zullen veel van de oefeningen uit deze module een nuttige herhaling betekenen voor wie de Nederlandse spelling al goed beheerst, in het bijzonder het woorddictee en de top 100 van spellingsfouten.
NL Spelling werkwoorden

Inventaris

NL Spelling werkwoorden is geschikt voor alle Nederlandstaligen die de regels voor de correcte spelling van Nederlandse werkwoorden willen herhalen, inoefenen en/of automatiseren. De module is dus inzetbaar in alle graden van de secundaire school, in hogescholen en in volwassenenonderwijs. De module is ook geschikt voor anderstaligen die al een gemiddelde tot goede kennis van het Nederlands hebben, en op de spelling van werkwoorden willen oefenen. De module omvat zowel spellingsoefeningen per werkwoordstijd als contrastieve oefeningen. Het gaat in deze module niet zozeer om de vervoeging zelf, maar vooral om de correcte spelling van de werkwoordsvormen in alle tijden. De module bevat veel luisteroefeningen, en er is ruimte voor specifieke aandachtspunten zoals de spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands, actieve en passieve vormen, werkwoorden gebruikt als adjectief, enz.