Enkele kenmerken van de oefeningen gemaakt met a·c·e Designer:

  • De oefeningen gedragen zich op compleet dezelfde manier als de bestaande taaloefeningen die het digiTAAL werkboek bevat. Alle kenmerken van die bestaande oefeningen gelden ook voor de eigen gecreëerde oefeningen.
  • Alle oefeningentypes (zoals die ook aanwezig zijn in de ruim 6000 aangeboden oefeningen) zijn mogelijk: invuloefeningen, oefeningen met woorden in lijst, meerkeuze-oefeningen, jumble-oefeningen (tekst of multimedia in de juiste volgorde zetten), matching-oefeningen (samen zetten wat samen hoort), kruiswoordraadsels, oefeningen met open tekstvelden, enz.
  • Aan alle oefeningen kan desgewenst multimedia worden gelinkt: foto’s, geluidsbestanden, html-pagina’s, …
  • Aan ieder antwoord kan de leerkracht standaard of gepersonaliseerde feedback toevoegen.
  • Instelbare opties voor de invulvelden: veldlengte, x aantal letters zichtbaar laten, aantal pogingen, tijdslimiet, … Deze opties kan de leerkracht zowel voor de hele oefening als per invulveld instellen, waardoor een duidelijke niveaudifferentiatie mogelijk wordt.
  • Opties voor oefeningen met keuzelijst: toon antwoorden in alfabetische volgorde of steeds door elkaar; zorg dat de correct ingevulde antwoorden al dan niet doorstreept worden in de lijst; presenteer de antwoorden op een rij of in kolommen.
  • Bij meerkeuze-oefeningen zijn alle types mogelijk: één enkel correct antwoord, verschillende correcte antwoorden waarbij de student alle mogelijkheden moet aanvinken of verschillende correcte antwoorden waarbij de student één correct antwoord moet aanvinken.
  • Oefeningen met open tekstvelden van eender welke grootte maken het schrijven van bv. langere antwoorden, eigen meningen of samenvattingen mogelijk.