Voor leerkrachten die met het digiTAAL werkboek werken, en die bovenop de ruim 6000 bestaande oefeningen zelf oefenmateriaal wensen te ontwikkelen, stelt eXplio de module a·c·e Designer ter beschikking. Zo kan een creatieve leerkracht zijn/haar eigen interactieve oefeningen ontwikkelen, op basis van zelfgeschreven teksten of actueel materiaal van het internet. Op die manier kunnen ook niet-taalleerkrachten het digiTAAL werkboek gebruiken: leerkrachten aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, enz. kunnen perfect eigen materiaal inbrengen via a·c·e Designer en er oefeningen op ontwikkelen.

Het ontwikkelen van de oefeningen gebeurt gewoon online op het digiTAAL werkboek zelf, in een aparte Designer-module. De leerkracht die zelf oefeningen wil ontwerpen, kan teksten rechtstreeks in Designer intypen of copy-pasten, en waar nodig bewerken. Hij/zij kan bij het creëren van oefeningen gebruik maken van alle verschillende beschikbare oefeningentypes, en het ontworpen oefenmateriaal achteraf nog op elk moment aanpassen. De opvolging van de resultaten verloopt voor zelfgemaakte oefeningen op dezelfde manier als voor alle bestaande oefeningen in het digiTAAL werkboek.

Klik hier voor een aantal kenmerken van de oefeningen gecreëerd met a·c·e Designer.