Omschrijving

Het digiTAAL werkboek bevat +/- 1000 methodeonafhankelijke oefeningen Engels, gegroepeerd in zes verschillende modules: een module themaoefeningen, twee grammaticamodules, een module werkwoordstijden, een module telefoneren en een module schrijven. De themaoefeningen zijn oefeningen rond 17 lexicale thema’s, waarin veel aandacht is voor de vier communicatieve vaardigheden maar waar ook woordenschat en grammatica ruim aan bod komen. De twee grammaticamodules zijn bedoeld om de grammaticale kennis uit te breiden, maar ook hier komen de vier communicatieve vaardigheden geïntegreerd aan bod. De module over werkwoordstijden bevat oefeningen over de vervoeging en vooral het gebruik van alle verleden, tegenwoordige en toekomstige tijden in het Engels. De module over telefoneren richt zich vooral op luister- en spreekvaardigheid; de module over schrijven vooral op schrijf- en leesvaardigheid. De leerkracht kan uit de oefeningen putten volgens de noden of wensen die zich voordoen: differentiatie, remediëring, huiswerk, inhaalles, vakantietaak, persoonlijk werk van de leerling,…

Doelgroep

De doelgroepen omschrijven we per module in de onderstaande tabel. Let wel: de modules zijn niet enkel geschikt als leerinstrument, maar ook voor het opfrissen en/of verder inoefenen van eerder opgedane kennis.

Module Doelgroep
EN Themes

Inventaris

De oefeningen in EN Themes zijn bedoeld voor leerlingen die een traject van 30 uur Engels hebben doorlopen. Leerlingen die al een ruimer aanbod hebben genoten, kunnen deze oefeningen ook nog gebruiken voor het opfrissen en/of verder uitbreiden van hun kennis op het vlak van woordenschat en grammatica, en om de vier vaardigheden verder in te oefenen.

De module EN Themes ligt grotendeels binnen de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

EN Grammar 1

Inventaris

De oefeningen in EN Grammar 1 zijn bedoeld voor leerlingen die een traject van 30 uur Engels hebben doorlopen. Leerlingen die al een ruimer aanbod hebben genoten, kunnen de oefeningen ook nog gebruiken voor het opfrissen en/of verder uitbreiden van hun grammaticale kennis.

De grammaticaoefeningen van EN Grammar 1 vallen onder de niveaus Waystage (A2) en Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

EN Grammar 2

Inventaris

De oefeningen van EN Grammar 2 sluiten voor elk grammaticaal onderwerp aan op die van EN Grammar 1. Ze zijn bedoeld voor leerlingen die een traject van 60 uur Engels hebben doorlopen. Leerlingen die al een ruimer aanbod hebben genoten, kunnen de oefeningen van beide modules ook nog gebruiken voor het opfrissen en/of verder uitbreiden van hun grammaticale kennis.

De grammaticaoefeningen van EN Grammar 2 vallen onder de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

EN Tenses

Inventaris

De oefeningen van EN Tenses behandelen de vervoeging en het gebruik van de Engelse werkwoorden in alle verleden, tegenwoordige en toekomstige werkwoordstijden. Ze zijn bedoeld voor iedereen die al een basiskennis van het Engels heeft en die intensief wil oefenen op de Engelse werkwoordstijden. De tijden komen allemaal afzonderlijk aan bod, maar de module bevat ook veel contrastieve oefeningen die focussen op het gebruik van de werkwoordstijden in specifieke contexten. De module EN Tenses is een aanvulling op de werkwoordsoefeningen uit de grammaticamodules, en vormt uitstekend remediëringsmateriaal voor iedereen die Engels leert en het correcte gebruik van werkwoorden onder de knie wil krijgen.

De oefeningen van EN Tenses vallen onder de niveaus Waystage (A2), Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

EN Phoning

Inventaris

De oefeningen in EN Phoning zijn in principe geschikt voor iedereen die al een basiskennis van het Engels heeft en die naar behoren wil leren telefoneren in die taal. De oefeningen zijn uitermate geschikt voor leerlingen uit studierichtingen van het secundair onderwijs die focussen op taal, communicatie of economie, en waar zakelijk Engels aan bod komt.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Waystage (A2) en Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

EN Writing

Inventaris

De oefeningen in EN Writing zijn bedoeld voor iedereen die al een gemiddelde kennis van het Engels heeft en die naar behoren zakelijke teksten wil leren schrijven in die taal. De oefeningen zijn uitermate geschikt voor leerlingen uit studierichtingen van het secundair onderwijs die focussen op taal, communicatie of economie, en waar zakelijk Engels aan bod komt.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Threshold (B1), Vantage (B2) tot zelfs Proficiency (C1) van het Common European Framework of Reference.