Omschrijving

Het digiTAAL werkboek bevat ruim 3200 methodeonafhankelijke oefeningen Frans (+/- 1500 uitgebreide oefeningen en +/- 1800 elementaire driloefeningen), gegroepeerd in negen verschillende modules: een module themaoefeningen, drie grammaticamodules, een module telefoneren, een module schrijven, een module e-mails, een module informatica/internet en een module driloefeningen. De themaoefeningen zijn oefeningen rond een aantal lexicale thema’s, waarin veel aandacht is voor de vier communicatieve vaardigheden maar waar ook woordenschat en grammatica ruim aan bod komen. Op dit ogenblik zijn er 599 oefeningen beschikbaar binnen 10 hoofdthema’s, die binnenkort worden aangevuld met extra thema’s. De drie grammaticamodules zijn niet alleen bedoeld om de grammaticale kennis uit te breiden, maar ook de vier vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. De module over telefoneren richt zich vooral op luister- en spreekvaardigheid; de module over schrijven vooral op schrijf- en leesvaardigheid. De module e-mails gaat dieper in op de specifieke kenmerken en aandachtspunten van het schrijven van e-mails. De module informatica en internet focust op de specifieke woordenschat van informaticatoepassingen en internetgebruik. De driloefeningen zijn bedoeld om de vervoeging van Franse werkwoorden intensief in te oefenen. De leerkracht kan uit de oefeningen putten volgens de noden of wensen die zich voordoen: differentiatie, remediëring, huiswerk, inhaalles, vakantietaak, persoonlijk werk van de leerling,…

Doelgroep

De doelgroepen omschrijven we per module in de onderstaande tabel. Let wel: de modules zijn niet enkel geschikt als leerinstrument, maar ook voor het opfrissen en/of verder inoefenen van eerder opgedane kennis.

Module Doelgroep
FR Thèmes (a-j)

Inventaris

De oefeningen in FR Thèmes zijn bedoeld voor leerlingen die een traject van 60 uur Frans hebben doorlopen. Leerlingen die al een ruimer aanbod hebben genoten, kunnen deze oefeningen ook nog gebruiken voor het opfrissen én het verder uitbreiden van hun kennis op het vlak van woordenschat en grammatica, en om de vier vaardigheden verder in te oefenen.

De module FR Thèmes ligt grotendeels binnen de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

FR Grammaire 1

Inventaris

FR Grammaire 1 is in de eerste plaats bedoeld voor beginners met een elementaire kennis, maar zijn ook perfect bruikbaar voor leerlingen van een hogere graad die de basisprincipes van de taal onvoldoende onder de knie hebben.

FR Grammaire 1 past binnen het niveau Breakthrough (A1) van het Common European Framework of Reference.

FR Grammaire 2

Inventaris

FR Grammaire 2 is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die basiskennis ontberen.

FR Grammaire 2 past binnen de niveaus Waystage (A2) en Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

FR Grammaire 3

Inventaris

FR Grammaire 3 is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die een systematische en beknopte herhaling van de basisgrammatica nodig hebben.

FR Grammaire 3 past binnen de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

FR Téléphoner

Inventaris

De oefeningen in FR Téléphoner zijn in principe geschikt voor iedereen die al een basiskennis van het Frans heeft en die naar behoren wil leren telefoneren in die taal. De oefeningen zijn uitermate geschikt voor leerlingen uit studierichtingen van het secundair onderwijs die focussen op taal, communicatie of economie, en waar zakelijk Frans aan bod komt.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Waystage (A2) en Threshold (B1) van het Common European Framework of Reference.

FR Écrire

Inventaris

De oefeningen in FR Écrire zijn bedoeld voor iedereen die al een gemiddelde tot goede kennis van het Frans heeft en die naar behoren zakelijke teksten wil leren schrijven in die taal. De oefeningen zijn uitermate geschikt voor leerlingen uit studierichtingen van het secundair onderwijs die focussen op taal, communicatie of economie, en waar zakelijk Frans aan bod komt.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Threshold (B1), Vantage (B2) tot zelfs Proficiency (C1) van het Common European Framework of Reference.

FR E-mails

Inventaris

De oefeningen in FR E-mails zijn bedoeld voor iedereen die al een gemiddelde tot goede kennis van het Frans heeft en die naar behoren e-mails wil leren opstellen in die taal. De oefeningen zijn uitermate geschikt voor leerlingen uit studierichtingen van het secundair onderwijs die focussen op taal, communicatie of economie, en waar zakelijk Frans aan bod komt.

Het niveau van de oefeningen komt overeen met de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

FR Informatique et Internet

Inventaris

De bedoeling van de module FR Informatique et Internet is om leerlingen vertrouwd te maken met de specifieke woordenschat en terminologie van informatica en internet: het benodigde materiaal, de diverse toepassingen, … De module brengt de Franse benamingen aan van de meest voorkomende tools, procedures, commando’s, functies enz. zodat de cursist leert om hierover in de dagelijkse praktijk in het Frans te communiceren. Deze oefeningen zijn bedoeld voor niet-Franstalige leerlingen die al zo’n 200 uur Franse les kregen.

Het niveau van de oefeningen komt grotendeels overeen met de niveaus Threshold (B1) en Vantage (B2) van het Common European Framework of Reference.

FR Verbes

Inventaris

De driloefeningen van FR Verbes zijn in de eerste plaats als remediëringsmateriaal bedoeld voor iedereen die Frans leert.

Werkwoordsvervoeging in het Frans vormt voor veel leerlingen een moeilijk punt, ook voor leerlingen die al een of meer cursussen Frans hebben gevolgd. Intensief oefenen op die werkwoorden is dan ook de beste manier om de werkwoordsvervoeging snel en vlot in te oefenen of bij te werken, op alle niveaus.