eXplio wenst u via een van haar licentieovereenkomsten een aangename en aantrekkelijke leeromgeving te bieden. Daartoe heeft u, afhankelijk van de concrete licentieovereenkomst, van eXplio een gebruiksrecht verkregen op het a·c·e-leerplatform en/of multimediale taalcursussen en/of cursusmodules van The Language Well, met inbegrip van inhoud, oefeningen, documentatie en handleidingen op eender welke informatiedrager. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende en op schrift gestelde modaliteiten en voorwaarden, ondertekend door eXplio, zijn de hieronder bepaalde modaliteiten en voorwaarden van toepassing op voormelde gebruiksrechten.

De inhoud kan wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en mag niet aanzien worden als een verbintenis van eXplio. eXplio draagt geen verantwoordelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de handleidingen. Elke verwijzing naar firmanamen in modelformulieren of ‘templates’ is enkel voor demonstratiedoeleinden en is niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande organisaties.

Tenzij voorzien in de voormelde licentieovereenkomst, mag niets van de inhoud gekopieerd of gereproduceerd worden noch verzonden of getransfereerd via elektronische of mechanische weg zonder schriftelijke toestemming van eXplio.

Wij willen er u attent op maken dat bestaande beelden, artikels en andere producten die u wenst te gebruiken in uw projecten, kunnen beschermd zijn door de auteurswet. Wees er zeker van om in dergelijke gevallen toestemming te verkrijgen van de auteur-eigenaar.