1. Bij mijn resultaten zie ik soms ‘n.v.t.’ of ‘…’ staan waar eigenlijk een score zou moeten verschijnen.

    ‘N.v.t.’ is de afkorting van ‘niet van toepassing’ en betekent dat er voor die oefening geen score is, bv. omdat u niets hoefde in te vullen.

    ‘…’ betekent dat u de oefening nog niet helemaal gemaakt hebt, en dat u daarom op ‘Later afwerken’ hebt geklikt. Zodra u de oefening afwerkt, zal de score verschijnen in plaats van ‘…’.

  2. Bij mijn resultaten zie ik een te lage score of 0%, samen met een rood potloodje.

    Als een oefening open vragen bevat, kunnen deze niet door de software zelf worden beoordeeld. Deze vereisen een manuele scoring door uw leerkracht. Zolang dat niet is gebeurd, heb je geen score voor die vragen.

  1. Mijn leerkracht ziet mijn resultaten niet.

    Klik op de tab ‘Profiel’ (Profile). Vul dan het e-mailadres of de achternaam in naast het veld ‘e-mail/achternaam’ (email/last name). Klik op ‘Inschrijven’ (Join) om lid te worden van de groep zodat uw leerkracht uw resultaten kan zien.